Vi tilbyder / Motion & Spinning / Medlemsskab - Reglement

Medlemsskab

Du kan være medlem at VIDEBÆK FITNESS OG MOTION, hvis du er fyldt 16 år og ikke har nogen dopingdom.
Unge mellem 12-16 er ligeledes velkomne i følge med voksen medlem. De kan også træne alene, såfremt de har få lavet program ved en af vore instruktører.

Læs nedenstående for mere info, og du er altid velkommen til at få en snak om dine muligheder for træning, eller skriv til os ved at klikke på linket ovenfor til højre.

Generel information
Videbæk Fitness & Motion er en afdeling under Videbæk Idræts og Fritidscenter.
Motionscenteret ledes af halinspektøren og dennes anvisninger skal altid følges.
Der tilknyttes et passende antal uddannede instruktører som på skift vejleder og udarbejder individuelle træningsprogrammer.
Ved indmeldelse af et medlem, udarbejdes et træningsprogram, hvis dette ønskes, som kan revideres med passende mellemrum.
Medlemmet har ansvar og pligt til at oplyse om alle forhold, der er relevant for udarbejdelse af et træningsprogram.
Evt. skader, som medlemmet måtte pådrage sig ved brug af Videbæk Fitness & Motions center er medlemmets eget ansvar og er Videbæk Fitness & Motion uvedkommende.
Kontingenter reguleres i takt med udviklingen, men er fast i den periode, man har indmeldt sig for.
I tilfælde af bortkomst af kort/nøgle skal dette omgående meldes til Videbæk Fitness & Motion, Evt pr. e-mail eller telefon.
I tilfælde af brudt medlemskab, behandles gentilmelding som nytilmelding.
Det må accepteres, at der kan være lukket p.g.a. vedligeholdelse eller særlige arrangementer samt helligdage. Der godtgøres ikke for dette.


Ligeledes skal du være klar til at skrive under på nedenstående reglement


Reglement for medlemskab af Videbæk Fitness & Motion
Børn og unge under 16 år (undtaget specielle hold/medlemmer) må ikke være i motionscenteret.
Adgangskort er personlig og skal benyttes hver gang du går ind i motionscenteret, også i det tilfælde at døren står åben, af hensyn til kontrollen.
Adgangskort må ikke overdrages til andre.
Det er ikke tilladt at lukke andre med ind i motionscenteret.
Der skal skiftes til trænings fodtøj, inden man går ind i motionscenteret.
Omklædning skal foregå i omklædningslokalerne. Der må ikke opbevares nogen form for skiftetøj eller tasker i motionslokalet.
Det er ikke tilladt at træne i bar overkrop.
Anvisninger fra instruktørerne skal altid følges.
Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte på plads efter brug.
Maskinerne skal rengøres/aftørres efter brug. Smid brugt papir m.v. i skraldespanden.
Der skal vises hensyn til rengøringspersonalet i motionscenteret.
Rygning og indtagelse af alkohol (øl, spiritus m.v.) er ikke tilladt.
Enhver form for indtagelse af dopingmidler er ikke tilladt.
Brud på ovenstående regler, vil medføre bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.
Videbæk Idræts- & Fritidscenter | CVR: 36102284 | Vestervang 28, 6920 Videbæk  | hj@vifc.dk